Informatie rondom coronavirus

Beslissingsschema

 

CLV Actueel 8

16 oktober 2020

Onzekere tijden
In tijden van onzekerheid neemt de roep om duidelijkheid toe en dat is begrijpelijk.
In dit nummer van CLV actueel geven we duidelijkheid waar dat mogelijk is. In de wetenschap dat we veel niet weten. Zinvolle suggesties zijn welkom.

Mondkapjes
De directie heeft, met unanieme instemming van de medezeggenschapsraad, besloten dat de verplichting om een mondkapje te dragen als je door de gebouwen loopt, op het CLV ingaat op 26 oktober, de eerste dag na de herfstvakantie. De wettelijke verplichting volgt waarschijnlijk op 1 november.

  • Over deze verplichting voeren we met niemand een discussie
  • ‘Sorry, vergeten’ is geen optie.
  • Als je er toch geen bij je hebt, mag je pas naar binnen als je er een hebt gekocht bij een conciërge in het mavo- of brughuis en op de Mispel, voor € 1,-. Online betalen is mogelijk
  • Als je tussen de lessen door erop wordt aangesproken dat je hem moet opdoen en je protesteert, word je naar je afdelingsleider gestuurd die je voordraagt voor een schorsing.
  • Dit klinkt onvriendelijk, maar we streven vooral duidelijkheid en rust op dit punt na.   

Besmettingen 1
Op het moment van schrijven zijn er 14 leerlingen thuis vanwege een geconstateerde COVID besmetting. Van 6 andere leerlingen weten we dat zij gelukkig weer hersteld zijn. Het aantal leerlingen dat niet op school is, is ongeveer 2.5 keer zo groot als normaal.

Op donderdag 15 en vrijdag 16 kreeg een vwo4 klas thuis online les, vanwege een concentratie van 3 besmettingen in die klas.

Hopelijk brengen de vakantie en ons gedrag weer een beetje balans in de ontwikkelingen

Besmettingen 2
Hoewel zo’n onzichtbaar virus beangstigend is en je je na het horen van een besmettingsgeval afvraagt: ‘Oh help, ik heb met haar gepraat, naast hem gezeten, ben ik nu ook de klos?’ geldt volgens de GGD de volgende norm: je loopt een reëel risico op besmetting gelopen als je langer dan een kwartier binnen anderhalve meter van een besmet iemand vertoeft én daarnaast ook buiten de les of de school intensief contact hebt. Een besmette leerling krijgt dan ook van de GGD de opdracht om die medeleerlingen of vrienden te benaderen waarvoor dat geldt en hun aan te raden in quarantaine te gaan.

Het wilde idee dat als er iemand in jouw klas of cluster besmet blijkt, de halve klas wel besmet zal zijn, klopt niet.

Social media
Het gedrag van het virus is verontrustend.
Minstens zo verontrustend zijn de berichten die op social media rondgaan en maar aanzwellen, waarin beweerd wordt dat het allemaal wel meevalt, dat het onzin is, dat jonge mensen toch niet ziek worden, dat het een griepje is, dat het aantal dodelijke slachtoffers van een griepepidemie jaarlijks hoger is enzovoorts.

Wat de verantwoordelijken voor deze berichten vergeten is dat dit virus bij een aantal mensen zo gemeen toeslaat, dat zij intensieve zorg nodig hebben en soms blijvende gevolgen overhouden. Het mag waar zijn dat jonge mensen meestal niet echt ziek worden, maar zij kunnen wel blijvende narigheid of erger bij anderen veroorzaken. Met als gevolg dat de IC-afdelingen het niet meer aankunnen of de ziekenhuizen al hun capaciteit moeten besteden aan COVID-patiënten. En dat kan betekenen dat de noodzakelijke behandeling van ook jouw familielid moet worden uitgesteld.

Geloof daarom deze berichten niet en verspreid ze zeker niet. Wij vinden het sterker en stoerder als je tegengas durft te geven.

Tot slot een citaat van Bisschop Tutu:
‘Ik ben niet optimistisch, wel hoopvol!’
 

Graag wensen we iedereen een ontspannen(de) herfstvakantie, die er vast anders uitziet dan andere jaren.

De directie van het CLV

Karin Wouters
Willem de Vos

 
Contact
Kerkewijk 149
3904 JC Veenendaal
Postbus 41
3900 AA Veenendaal
0318 500 621
info@clv.nl
Routebeschrijving
Scholengemeenschap voor mavo, havo
en vwo (atheneum, gymnasium)