print

Nieuws

CLV aspirant-lid van Begaafdheidsprofielscholen

Op 31 oktober ontvingen we het bericht dat onze school is  toegelaten als aspirant-lid van de Vereniging Begaafdheidsprofielscholen (BPS).  We worden daarmee lid van een select gezelschap van veertig scholen in Nederland. En mogen het certificaat ´Begaafdheidsprofielschool´ dragen als we de komende drie jaar blijven voldoen aan de voorwaarden.

 

In Veenendaal is het CLV de enige school met een rol in dit landelijke netwerk. De scholen die lid zijn kenmerken zich door kwalitatief hoogwaardig onderwijs en begeleiding van begaafde leerlingen. Al langere tijd heeft het CLV speciale aandacht voor leerlingen die veel in hun mars hebben. Toetreding van de school tot de vereniging is daar een erkenning van.

 

We willen met behulp van dit netwerk beter aansluiten bij de behoeften van hoogbegaafde leerlingen. Sectordirecteur Karin Wouters: “Bij deze groep leerlingen komt er niet altijd uit wat erin zit. We willen voorkomen dat zij onderpresteren en daardoor in een negatieve spiraal raken. We zien dat passend onderwijs en gerichte begeleiding ook voor deze categorie leerlingen een maatschappelijke noodzaak is.”

 

We werken  al samen met basisscholen die plusklassen of versneltrajecten aanbieden en willen dat gaan uitbreiden, zodat de overstap voor leerlingen van groep 8 naar het voortgezet onderwijs nog soepeler gaat. Ouders van hoogbegaafde leerlingen kunnen meedenken in een extra resonansgroep. Wouters: “Wij streven er niet naar om leerlingen een etiket op te plakken of om aparte groepen te vormen waar alleen de allerslimste kinderen bij elkaar zitten. Wij zoeken liever naar mogelijkheden waardoor deze groep zich thuisvoelt tussen alle leerlingen op school.

 

We zijn - ook met het oog op leerlingen die meer uitdaging nodig hebben - samenwerkingen aangegaan met universiteiten in de omgeving. Zo is er het ‘U-talent’-traject van de Universiteit Utrecht en het Foodvalley-netwerk van Wageningen Universiteit en Research Center. Op het gymnasium start binnenkort het project ‘Be Bright’ voor leerlingen van klas 1. Meer informatie over de verschillende projecten en hoogbegaafdheid in het algemeen: Karin Visser, afdelingsleider 1-3 vwo, k.visser@clv.nl.

 

De scholen die lid zijn van de vereniging BPS onderscheiden zich van alle andere scholen in Nederland, doordat zij expliciet voor hoogbegaafde leerlingen passend onderwijs realiseren en daarvoor gezamenlijk beleid ontwikkelen. Om de vier jaar vindt onderlinge visitatie plaats om de kwaliteit te borgen en certificering te herbevestigen.
 

Contact
Kerkewijk 149
3904 JC Veenendaal
Postbus 41
3900 AA Veenendaal
0318 500 621
info@clv.nl
Routebeschrijving
Scholengemeenschap voor mavo, havo
en vwo (atheneum, gymnasium)