print

Nieuws

Zaterdagmorgen was het 3-14-15 9:26:53

Op zaterdagochtend, om precies te zijn om 9.26 uur en 53 seconden heb ik eventjes stilgestaan bij de diepere zin van mijn leven. Het moment was namelijk tamelijk magisch. Deze zaterdag, de 14e maart van 2015 op het genoemde tijdstip herbergt dan ook 10 cijfers van het wereldvermaarde getalletje 𝜋 = 3,141592653589793….. Genoeg redenen voor liefhebbers van de wiskunde om zo’n dag uit te roepen tot 𝜋-dag.

Op een andere 𝜋-dag, 14 maart 2004 somde Daniël Paul Tammet de eerste 22.514 decimalen van 𝜋 op in vijf uur en negen minuten. Hij had dit overigens in verbluffend korte tijd uit zijn hoofd geleerd. Er zijn trouwens miljoenen cijfers achter de komma van ons getalletje 𝜋 bekend! Dus als je ook een record wilt verbreken….

Dit reeds in de Bijbel voorkomende getal kun je ook op poëtische wijze proberen te onthouden. Bekijk maar eens enkele regels van het volgende gedicht en tel telkens de lengte van de gebruikte woorden: “For a time I stood pondering on circle sizes. The large computer mainframe quietly processed all of its assembly code. Inside my entire hope lay for figuring out an elusive companion. Value: pi.”

Met mijn eigen zoon heb ik op een gewone, niet-𝜋-dag de decimalen 51 tot en met 100 uit het hoofd geleerd. Dit leek ons leuker dan die afgezaagde eerste vijftig decimalen…..

Waarom het wonderlijke getal 𝜋 mij zo diep raakt komt niet in de laatste plaats vanwege zijn aanwezigheid in de mooiste wiskundige vergelijking die er bestaat, namelijk: ei𝜋= -1. Een simpel ogende vergelijking waarin drie gigantische wiskundige mijlpalen gebroederlijk zijn verenigd. Het complexe getal i (met i2= -1), het vermaarde getal e van het genie Euler en ons wondertje 𝜋.

Een geëmotioneerde docent groet u

Contact
Kerkewijk 149
3904 JC Veenendaal
Postbus 41
3900 AA Veenendaal
0318 500 621
info@clv.nl
Routebeschrijving
Scholengemeenschap voor mavo, havo
en vwo (atheneum, gymnasium)