print

Nieuws

Afscheid van rector-bestuurder Kees Kloet

Het afscheid staat voor de deur (donderdag 25 juni), de kamer is opgeruimd, archiefdozen zijn elders ondergebracht en de agenda vertoont zomaar lege plekken. Het is duidelijk, onze rector-bestuurder Kees Kloet bereidt zich voor op zijn vertrek. Liefst met stille trom, maar wij grijpen deze laatste gelegenheid aan om nog wat muziek van hem te horen.
 

Terugkijkend op 10 jaar CLV, waar heb je warme gevoelens bij?
“Vanaf het allereerste jaar heb ik met bewondering gekeken naar de CLV Musical, die toen nog onder de naam ‘schooltoneel’ voorstellingen maakte. Ik was toen al onder de indruk van hoe de leerlingen ervoor oefenden, dat ze dat ook wílden en konden. En nu alleen nog maar meer, de musical is in die jaren geprofessionaliseerd.”
Lachend: “Bijna niemand weet het, maar toen ik hier kwam heb ik mijn saxofoon uitgeleend aan de musicalgroep. Daar hebben meerdere blazers plezier van gehad.”
 

Zijn er nog meer dingen waar je tevreden op terugkijkt?
“Ja, het CLV doet ertoe in de omgeving. Dat zie je aan hoe ouders en leerlingen onze kwaliteit beoordelen. En aan de grote belangstelling van kinderen in groep 7 en 8 die naar het CLV willen komen. Verder ben ik blij dat onze examenleerlingen ook dit jaar weer boven het landelijk gemiddelde presteren, want ook dat is de kwaliteit van onze school. Maar wat ik het mooiste vind is dat het belang van leerlingen in alles wat we hier doen centraal staat.”
 

Hoe stond je in je rol als boegbeeld van de school?
“Soms was een duidelijke positie nodig, in mindere omstandigheden. Maar altijd op de manier van: wij doen het met elkaar, en ik doe mee. In mijn positie ben ik natuurlijk verantwoordelijk voor het blijven uitdragen van wat wij als fundamentele waarden zien voor het CLV. Dat betekent: echt erkennen van verschillen, het stimuleren en helpen ontwikkelen van talenten, gaven en mogelijkheden. Ten diepste in het geloof dat God met ons verbonden wil zijn. Die verbintenis, daar hecht ik aan. Die vorm van verbondenheid, daar staan we voor, met alle pluriformiteit binnen onze school. We zijn misschien wel een school waar je aan de buitenkant niet zoveel merkt van de identiteit. Maar aan de binnenkant zie je dat bij ons het vertrouwen in mensen en het altijd perspectief bieden  aan jonge mensen diep verankerd zit.”
 

Hij wijst naar de ramen van zijn werkkamer die deels bedekt zijn met raamfolie: “Ik heb geprobeerd dat uit te beelden met twee uitgespaarde balken. Zou je de balken samenvoegen, dan heb je een kruis. De liggende streep is voor de verhoudingen met mensen om me heen en verder weg. De staande staat voor de grond onder de voeten en het perspectief naar boven. Die twee beelden heb ik onderhouden, beleefd en gedeeld.”
 

En nu, wat zijn je plannen voor de periode ná het CLV?
“Ik vind het heerlijk om te zien dat andere mensen verantwoordelijkheden overnemen. Zelf heb ik absoluut nog geen idee wat ik ga doen, dat ontdek ik vanzelf. Op het CLV blaast iemand anders mijn partijtje verder. Mijn tenorsaxofoon heb ik aan het musicalteam geschonken … “

 


Prof.dr. Martin Kropff namens de Raad van Toezicht:

De afgelopen jaren zijn voor het CLV bijzondere jaren geweest. Kees Kloet heeft op vele terreinen met enorm veel passie, kunde, integriteit en inzet gewerkt aan het versterken van de school. 

In de eerste plaats heeft hij ervoor gezorgd dat de prestaties van de leerlingen verbeterden. Dat was toen erg belangrijk. We zijn nu nog steeds een zeer goed presterende school. Daarnaast heeft Kees met veel overtuiging gewerkt aan het versterken van de identiteit en ook aan de sfeer binnen de school. Wat ik via de medezeggenschap hoorde van leerlingen, medewerkers en ouders was zeer positief. Toen ik hier zelf leerling was, was het een school om trots op te zijn, maar nu helemaal als ik zie hoe de school er voor staat met vernieuwende inhoudelijke initiatieven zoals de talentklassen en sociale initiatieven als de musical en de verkiezing tot Leukste school van Nederland.

Al met al hebben wij als Raad van Toezicht dus erg veel waardering voor Kees en zullen we hem missen. Namens de Raad van Toezicht wil ik hem hartelijk danken voor wat hij voor het CLV en de leerlingen heeft betekend.

 

Gelukkig hebben we een goede opvolger gevonden in Willem de Vos die per 1 augustus aantreedt. Een zeer ervaren bestuurder die zijn taken natuurlijk op zijn eigen manier gaat invullen. Graag wens ik hem namens de Raad van Toezicht vast succes.

 

Martin Kropff
voorzitter Raad van Toezicht

Contact
Kerkewijk 149
3904 JC Veenendaal
Postbus 41
3900 AA Veenendaal
0318 500 621
info@clv.nl
Routebeschrijving
Scholengemeenschap voor mavo, havo
en vwo (atheneum, gymnasium)