print

Nieuws

Succeswens aan alle zomerschoolleerlingen

Met 36 leerlingen ging op maandag 13 juli de eerste CLV Zomerschool van start. Een weekje hard werken! We wensen alle deelnemers veel succes en hopen dat de inspanningen leiden tot de overgang naar het volgende schooljaar!

 

Wat is de zomerschool?
Gedurende de eerste week van de zomervakantie krijgt een groep leerlingen bij ons op school intensief les om hun tekort in een bepaald vak weg te werken en het nieuwe schooljaar toch in een hogere klas te beginnen.

 

Na positieve resultaten vanuit een landelijke pilot van het Ministerie van OCW draaien we een eigen pilot van een zomerschool en leveren dus maatwerk voor leerlingen bij wie het laatste stukje ontbreekt om over te gaan.

 

Hoe werkt de zomerschool
De zomerschool wordt gehouden in de eerste week van de zomervakantie. Het kost de leerlingen niets, maar zij tekenen wel een contract en zijn in die week verplicht elke dag van 9.00 tot 15.00 uur aanwezig. Zij worden in kleine groepjes begeleid door vakdocenten van buiten de school. Als de leerlingen de afsluitende toets met een voldoende afronden gaan zij over naar de volgende klas.

 

Waarom kiest het CLV voor deze laatste inhaalmogelijkheid?
Sectordirecteur Karin Wouters is er duidelijk over: "Bij sommige leerlingen weet je dat het geen toegevoegde waarde heeft als ze een jaar moeten overdoen. We zien de zomerschool als een extra kans voor degenen die door bijvoorbeeld ziekte een periode hebben gemist of voor leerlingen die een extra zetje nodig hebben."

 


Voor wie
Of een scholier in aanmerking komt voor de zomerschool mag hij niet zelf bepalen. In de laatste rapportvergadering stellen de leraren en mentoren vast welke leerlingen de studieweek krijgen aangeboden. Zij kijken daarvoor naar het aantal tekorten op de eindlijst en naar andere factoren en omstandigheden die het schoolsucces hebben beïnvloed. Wouters: "De zomerschool is dus geen beloning op nietsdoen, maar wel een prachtige kans als een leerling net dat extra steuntje nodig heeft. Onze onderwijsresultaten zijn goed, maar ieder kind dat niet gebaat is bij zittenblijven is er één te veel. Voor sommige leerlingen is herhaling van een heel leerjaar goed, anderen hebben juist de extra uitdaging nodig. Met deze intensieve schoolweek bieden we maatwerk waar de leerling de rest van zijn schooltijd profijt van heeft."

 

Meer gedetailleerde informatie in het CLV Schoolbrief-bericht van 20 mei.

Contact
Kerkewijk 149
3904 JC Veenendaal
Postbus 41
3900 AA Veenendaal
0318 500 621
info@clv.nl
Routebeschrijving
Scholengemeenschap voor mavo, havo
en vwo (atheneum, gymnasium)