print

Nieuws

Reanimeren kun je leren

Wij gaan onze leerlingen op het CLV structureel reanimatieonderwijs geven. Daarom hebben we een 3-jarige samenwerkingsovereenkomst gesloten met de Hartstichting. Scholen die erkend reanimatieonderwijs geven, zijn te herkennen aan een gevelbord. Naast de ingang bij de receptie hangt het bord dat wij via de Hartstichting in ontvangst hebben genomen.

 

In de reanimatielessen volgen onze leerlingen het lesprogramma van de Hartstichting over borstcompressies, mond-op-mond-beademing en hoe ze een AED kunnen gebruiken. De reanimatielessen worden gegeven door onze eigen docenten die een cursus tot reanimatie-instructeur hebben gevolgd, gecertificeerd door de Nederlandse Reanimatie Raad.

 

Het project op de scholen is erg belangrijk omdat er elke week 300 mensen een hartstilstand krijgen buiten het ziekenhuis. Door binnen de eerste 6 minuten 112 te bellen, te reanimeren én te defibrilleren, vergroot je de overlevingskans van het slachtoffer aanzienlijk. Jaarlijks kunnen er zo circa 2.500 extra levens worden gered. Om dit mogelijk te maken, zijn méér mensen nodig die kunnen reanimeren.

 

Reanimeren is niet moeilijk. Onderzoek wijst uit dat iemand van 13 à 14 jaar fysiek sterk genoeg is om goede borstcompressies te geven. De 6-Minutenles is door de Hartstichting speciaal ontwikkeld voor jongeren en geschikt gemaakt voor digiborden. Docenten kunnen deze lessen zelf verzorgen. De lessen worden dit schooljaar gegeven in de examenvakken sport (BSM en LO2) en bij biologie in de bovenbouw.

 

Op dit moment bieden ruim 100 middelbare scholen in Nederland via het lesprogramma van de Hartstichting reanimatieonderwijs aan. Deelnemende docenten en leerlingen zijn erg enthousiast over de reanimatielessen. Leerlingen geven aan dat ze het nuttig vinden om te leren reanimeren. Docenten en scholen koppelen terug dat het lesprogramma goed aansluit bij de ‘wettelijke opdracht tot burgerschapsvorming' én bij vakken als biologie, bewegingsonderwijs, maatschappijleer en verzorging. De bijdrage voor de oefenpoppen en AED’s komt van de ouderraad en onze Talentlijn Sport.

 

Er zijn nu 1 miljoen hart- en vaatpatiënten in ons land. Elke dag overlijden er ruim 100 mensen aan hart- en vaatziekten en komen er 1000 mensen in het ziekenhuis terecht. De preventie, behandeling en genezing van de ziekte is de belangrijke missie van de Hartstichting.

  • Reanimeren kun je leren
  • Reanimeren kun je leren
Contact
Kerkewijk 149
3904 JC Veenendaal
Postbus 41
3900 AA Veenendaal
0318 500 621
info@clv.nl
Routebeschrijving
Scholengemeenschap voor mavo, havo
en vwo (atheneum, gymnasium)