print

Nieuws

M2c heeft talent voor reanimeren!

De afgelopen weken hebben de leerlingen van m2c geoefend om het reanimeren en bedienen van een AED te beheersen. Door het volgen van de 6-Minutenles van de Hartstichting hebben ze in 4 lesuren geleerd wat ze moeten doen bij een hartstilstand.
Ze kunnen borstcompressies toepassen, mond-op-mondbeademing geven en een AED bedienen. In de laatste les hebben ze ook de stabiele zijligging geleerd. Zo zijn ze goed voorbereid en weten ze hoe ze in actie moeten komen als ze werkelijk getuige zijn van een hartstilstand.
Kortom Trots op m2c!

Contact
Kerkewijk 149
3904 JC Veenendaal
Postbus 41
3900 AA Veenendaal
0318 500 621
info@clv.nl
Routebeschrijving
Scholengemeenschap voor mavo, havo
en vwo (atheneum, gymnasium)