print

Nieuws

Een archeoloog in vwo 4

Historici trachten een betrouwbaar beeld van het verleden te geven. Zij baseren zich daarvoor grotendeels op geschreven bronnen. Maar ook ongeschreven bronnen zijn belangrijk voor onze kennis van het verleden. Daarom willen we daaraan aandacht schenken in de lessen geschiedenis.

Donderdag sprak een ervaren archeoloog in vwo 4 met leerlingen over ‘het verhaal van de bodem’. In de boeiende en inspirerende les werd duidelijk dat niet alleen geschreven bronnen, maar ook archeologische bronnen een historisch verhaal vertellen dat belangrijk is voor ons beeld van het verleden.

De les sluit naadloos aan bij de lessen over de prehistorie: het tijdvak jagers en boeren. Stiekem hopen we ook dat leerlingen geïnteresseerd raken in de wetenschappelijke archeologie.

 

Contact
Kerkewijk 149
3904 JC Veenendaal
Postbus 41
3900 AA Veenendaal
0318 500 621
info@clv.nl
Routebeschrijving
Scholengemeenschap voor mavo, havo
en vwo (atheneum, gymnasium)