print

Nieuws

Workshop Topsport Leefstijl

Hoe je moet omgaan met talent, sport en omgeving? Dit zijn belangrijke vragen. Door een toenemend aantal trainingsuren en wedstrijden komt de combinatie school, sport en omgeving dikwijls onder druk te staan. Topsport vraagt op jonge leeftijd al een hoge mate van zelfstandigheid en een leefstijl die bijdraagt aan de gestelde doelstellingen. Het is belangrijk dat een leerling leert om een topsporter te zijn.

In navolging van de samenwerkingsovereenkomst tussen het CLV en Topsport Gelderland is nu gestart met een eerste workshop Topsport Leefstijl. Onder begeleiding van Sebastiaan Kuijper en de bij het project betrokken coaches, kregen de leerlingen die deel uitmaken van het topsportteam extra informatie over wat er nodig is om de top te behalen.

Ondanks dat het topsportteam bol staat van talent zijn de talenten zelf erg voorzichtig met het formuleren van ambitieuze doelstellingen. Dat dit iets is om de leerlingen bij te helpen en op te coachen mag worden gezien als een logische vervolgstap.

Contact
Kerkewijk 149
3904 JC Veenendaal
Postbus 41
3900 AA Veenendaal
0318 500 621
info@clv.nl
Routebeschrijving
Scholengemeenschap voor mavo, havo
en vwo (atheneum, gymnasium)