print

Nieuws

Project Waterschappen

De leerlingen van de 1e klas hebben lessen over de Waterschappen gevolgd bij aardrijkskunde en wiskunde. Een van de lessen werden mede verzorgd door gastdocenten van de Waterschappen die twee verschillende grote waterbakken mee hadden genomen. De eerste bak liet de hoogteverschillen binnen Nederland zien. De tweede bak liet de lokale verschillen tussen de stad en het platteland zien. Hierbij konden de leerlingen makkelijk zien wat er allemaal in Nederland speelt wat betreft klimaatverandering. Hierbij kan gedacht worden aan de zeespiegelstijging, overstromingen, wadi's, dijkringen, etcetera. Ook de extreme hitte en droogte van de afgelopen zomer kwamen aan bod. Met veel enthousiasme zijn de leerlingen hier op onderzoekende wijze mee aan de slag gegaan. We kijken terug op een zeer geslaagd project!

 

Contact
Kerkewijk 149
3904 JC Veenendaal
Postbus 41
3900 AA Veenendaal
0318 500 621
info@clv.nl
Routebeschrijving
Scholengemeenschap voor mavo, havo
en vwo (atheneum, gymnasium)