print

Nieuws

Prijs voor onderzoek naar differentiëren

Differentiatie in het onderwijs is de manier waarop een leerkracht omgaat met de verschillen tussen leerlingen in de klas. Op 26 september heeft mevrouw Karten (Klassieke talen), naast dat zij haar bul cum laude in ontvangst mocht nemen, ook de ICLON-prijs*) voor het beste vakdidactisch ontwerponderzoek in 2014 gewonnen. In haar onderzoek onderzocht zij de invloed van differentiëren (op grond van leesproblemen) op de leesvaardigheid en motivatie van leerlingen in een bovenbouwklas Latijn. Meer over het onderzoek en het juryrapport is te vinden op de website van de Universiteit Leiden.

*) ICLON staat voor: Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Nascholing

  • Prijs voor onderzoek naar differentiëren
  • Prijs voor onderzoek naar differentiëren
Contact
Kerkewijk 149
3904 JC Veenendaal
Postbus 41
3900 AA Veenendaal
0318 500 621
info@clv.nl
Routebeschrijving
Scholengemeenschap voor mavo, havo
en vwo (atheneum, gymnasium)