Jaaragenda

23-11-2020 27-11-2020 Presentaties pws m4
23-11-2020 29-11-2020 Opgeven herkansingen TW1
27-11-2020 Excursie a&d hag5/ag6
27-11-2020 Visitatie GLF
27-11-2020 Plusdag voor PO leerlingen
30-11-2020 4-12-2020 Mentorspreekweek alle klassen
7-12-2020 11-12-2020 Mentorspreekweek alle klassen
9-12-2020 11-12-2020 Kerstmarkt klas 1 en 2 ESB
9-12-2020 Excursie v5 maatschappijleer
9-12-2020 Herkansingsdag TW1
10-12-2020 Excursie v5 maatschappijleer
10-12-2020 Ouderavond Stick 2 Uganda 2021
10-12-2020 Werkochtend 4 pws havo m-profielen
10-12-2020 Bijeenkomst mentoren h4
11-12-2020 Paarse Vrijdag
11-12-2020 Kerstvieringen
14-12-2020 Presentaties pws havo m-profielen
14-12-2020 Talentdag klas 1
17-12-2020 Excursie du h3
18-12-2020 Cijferrapportage alle klassen
21-12-2020 1-1-2021 Kerstvakantie
25-12-2020 1e kerstdag
26-12-2020 2e kerstdag
1-1-2021 Nieuwjaarsdag
4-1-2021 Huiswerkvrij
5-1-2021 Open lessen
6-1-2021 Talentdag klas 2
7-1-2021 Mbo voorlichting 3m
7-1-2021 Open lessen
8-1-2021 Open lessen
11-1-2021 11-1-2021 Open lessen
12-1-2021 Periode 5, toernooi/afsluiting lo examenklassen
13-1-2021 Excursie h4 maatschappijleer
14-1-2021 Mbo voorlichting 3m
14-1-2021 Excursie h4 maatschappijleer
14-1-2021 Verkorte lesroosters
20-1-2021 Excursie h4 maatschappijleer
21-1-2021 22-1-2021 Verkort lesrooster; toetsweek volgens normale lestijden
21-1-2021 Excursie h4 maatschappijleer
22-1-2021 Open Huis (digitaal)
22-1-2021 29-1-2021 TW2 m34/h345/v3456
25-1-2021 Luva fa h5
25-1-2021 Profielkeuzedag h3 HAN Arnhem
26-1-2021 Luva du m4
27-1-2021 Luva en v6
27-1-2021 19:30 Informatieavond vakkenkeuze M2
28-1-2021 Luva fa v6
29-1-2021 31-1-2021 Repetitieweekend musical
29-1-2021 Luva en m4
29-1-2021 Luva du h5
1234
Contact
Kerkewijk 149
3904 JC Veenendaal
Postbus 41
3900 AA Veenendaal
0318 500 621
info@clv.nl
Routebeschrijving
Scholengemeenschap voor mavo, havo
en vwo (atheneum, gymnasium)