Christelijk Lyceum Veenendaal  
print

Nieuws

Informaticaleerlingen uit 6 vwo presenteren onderzoek

Een van de leukste modules van het vak informatica is MMI (mens-machine-interactie). Na een gedegen stuk theoretische scholing beoordelen leerlingen een website op 'usability'. Dit houdt in het kort in dat onderzocht wordt hoe een bezoeker van een website het gebruiksgemak en de informatieverstrekking ervaart. Een aantal leerlingen voert door middel van een enquête een 'kwantitatief onderzoek' uit, andere leerlingen beoordelen aan de hand van filmmateriaal het gedrag van testpersonen, dit is een vorm van 'kwalitatief onderzoek'. Tenslotte worden de gegevens bij elkaar gevoegd en onstaat een rapport waarmee de ontwikkelaar van de website zijn of haar voordeel moet doen.

De grootste IT-werkgever van onze regio is Info Support en zij ontwikkelen o.a. websites voor kleine en grote ondernemingen, waaronder Translink. Translinks belangrijkste product is de ov-chipkaart. Op verzoek van Info Support hebben onze v6-leerlingen het landelijk bekende http://www.ov-chipkaart.nl/  onder de loep genomen.

Een van de afspraken was dat, zoals in de dagelijkse praktijk gebruikelijk is, de bevindingen van het onderzoek gepresenteerd moesten worden aan een forum van belanghebbenden. In ons geval waren dat de verantwoordelijke projectleider van Info Support en de top van de afdeling communicatie van Translink. In de voor zulke gelegenheden speciaal ingerichte seminarruimte in het Info Support gebouw gingen onze leerlingen zodanig voortvarend en professioneel van start dat de Translink-afvaardiging er echt voor ging zitten. Zij raakten steeds meer onder de indruk van de kwaliteit van het onderzoek en gaven aan maar wat graag gebruik te willen maken van de aanbevelingen die aan het eind van het onderzoeksrapport stonden. Een en ander heeft zelfs al geresulteerd in een vervolgopdracht en er zijn al gesprekken gevoerd met enkele leerlingen om hun eventueel latere afstudeeropdracht bij Info Support uit te voeren!

Na een rondleiding door het gebouw en een voorlichting over hoe 'Know Now'  (een van de nieuwste projecten van Info Support) wordt ontwikkeld, werd de dag afgesloten met een lunch (inclusief een heerlijke kroket) en uitreiking van relatieschenken. Prachtig om te zien hoe onderwijs en bedrijfsleven elkaar kunnen vinden en versterken.

 

Jan Schoeman, docent informatica

  • Informaticaleerlingen uit 6 vwo presenteren onderzoek
  • Informaticaleerlingen uit 6 vwo presenteren onderzoek
  • Informaticaleerlingen uit 6 vwo presenteren onderzoek
  • Informaticaleerlingen uit 6 vwo presenteren onderzoek
  • Informaticaleerlingen uit 6 vwo presenteren onderzoek
Copyright (c) 2020 CLV website
 
contactgegevens Christelijk Lyceum Veenendaal
bezoekadres: Kerkewijk 149 VEENENDAAL
postadres: Postbus 41, 3900 AA Veenendaal
telefoonnr: 0318-500621
fax: 0318-553206
e-mail: info@clv.nl