Het CLV doet via Quit aan leerlingbemiddeling

 

Leerlingbemiddeling Quit

Ruzies en irritaties – ze komen in elke klas voor. Soms gaat het vanzelf over. Maar soms gaat het van kwaad tot erger en zou je willen dat er een oplossing komt. Maar hoe? Op het CLV proberen wij ruzies op te lossen door leerlingbemiddeling.

 

Wat is leerlingbemiddeling?

Bij leerlingbemiddeling worden leerlingen zelf ingezet om ruzies en conflicten tussen leerlingen te helpen oplossen. Deze leerlingen worden leerlingbemiddelaars genoemd. Het CLV heeft elf leerlingbemiddelaars.  Zij hebben een training gevolgd om ruzies en conflicten te helpen oplossen.

 

Wat doen leerlingbemiddelaars?

Wanneer je een conflict hebt, kun je het probleem voorleggen aan een leerlingbemiddelaar en om hulp vragen bij de oplossing. De leerlingbemiddelaar vraagt vervolgens of de andere partij ook wil deelnemen aan het bemiddelingsproces. Als dat het geval is, krijgt de tweede partij de gelegenheid om zijn/haar persoonlijke versie van het verhaal te vertellen. Nadat beide verhalen apart gehoord zijn, voert de leerlingbemiddelaar het bemiddelingsgesprek met alle betrokkenen. In dit gesprek worden afspraken gemaakt om in de toekomst een soortgelijk conflict te voorkomen en om weer op een normale manier met elkaar om te gaan.

 

 

Hoe werkt het?

Je kunt leerlingbemiddeling Quit inschakelen door een mailtje te sturen naar quit@clv.nl. Vermeld je naam en de klas waarin je zit. Een van de leerlingbemiddelaars zal je vervolgens uitnodigen voor een gesprek.

Contact
Kerkewijk 149
3904 JC Veenendaal
Postbus 41
3900 AA Veenendaal
0318 500 621
info@clv.nl
Routebeschrijving
Scholengemeenschap voor mavo, havo
en vwo (atheneum, gymnasium)