Veilige regels

Op een drukbezochte school als het CLV spreekt het vanzelf dat er leefregels zijn. De vele regels die de leerlingen aan het begin van het schooljaar te zien en/of te horen krijgen, zijn gemakkelijk in een paar zinnen samen te vatten. Bezorg elkaar, de medewerkers van onze school en omwonenden geen overlast. Wees voorzichtig met het gebouw, de spullen die zich daarin bevinden en de omgeving.

 

De leerling heeft behalve plichten ook rechten. Deze rechten vatten wij hier kort samen. De leerling moet eerlijk en met respect worden behandeld. Een leerling kan naar de zin van regels en beslissingen vragen. Bovendien kan hij voorstellen doen voor wijzigingen of nieuwe activiteiten. Wordt de leerling tekort gedaan, dan kan hij de mentor of afdelingsleider hierover benaderen.

 

Het CLV heeft een leerlingenstatuut. Hierin zijn de rechten en plichten van de leerlingen vastgelegd. Met het statuut willen wij duidelijkheid verschaffen over afspraken, regels en procedures die voor iedereen van belang zijn. Het statuut ligt ter inzage in de bibliotheek en de mediatheek van onze school. Daarnaast krijgen alle leerlingen van het CLV aan het begin van het schooljaar een samenvatting van de belangrijkste regels van de school.

 

Het CLV heeft ook een privacyreglement ter bescherming van de persoonlijke gegevens van leerlingen. De tekst ligt eveneens ter inzage bij de bibliotheek en de mediatheek.

 
Contact
Kerkewijk 149
3904 JC Veenendaal
Postbus 41
3900 AA Veenendaal
0318 500 621
info@clv.nl
Routebeschrijving
Scholengemeenschap voor mavo, havo
en vwo (atheneum, gymnasium)