vertrouwenspersonen CLV:
mevr. F.G. Jepma mevr. E.M.A. de Rooij

 

 

mevr. A. Molenaar  

 

 

 

Vertrouwenspersoon

Bij klachten over machtsmisbruik op school (agressie, geweld, pesten, seksuele intimidatie en seksueel misbruik, extremisme en radicalisering) of over advies bij het melden hiervan kunnen ouders en/of leerlingen zowel naar een interne als een onafhankelijke vertrouwenspersoon gaan. Rechtstreeks te benaderen, zonder dienstverlening van het klachtensecretariaat van het CLV:

 • interne vertrouwenspersonen voor leerlingen
  mevrouw E.M.A. de Rooij,
  mevrouw F.G. Jepma en
  mevrouw A. Molenaar
  vertrouwenspersoon@clv.nl
   
 • onafhankelijke vertrouwenspersoon
  voor medewerkers en ouders: Veerle Corsten - Bonnier vp@clv.nl
   
 • vertrouwensinspecteur (Onderwijsinspectie)
  voor ernstige klachten over bovenstaande onderwerpen. De vertrouwensinspecteur zal adviseren en informeren. En kan zo nodig ook begeleiden in het traject naar het indienen van een formele klacht of het doen van aangifte. Tijdens kantooruren:
  0900 - 111 3 111 (lokaal tarief).
 
 
Contact
Kerkewijk 149
3904 JC Veenendaal
Postbus 41
3900 AA Veenendaal
0318 500 621
info@clv.nl
Routebeschrijving
Scholengemeenschap voor mavo, havo
en vwo (atheneum, gymnasium)