Rekentoets op het CLV

Rekentoets/Rekenexamen

 

Voor de leerlingen die dit jaar examen doen, zal de rekentoets niet meer meetellen. Dit besluit zal in januari 2020 (met terugwerkende kracht naar augustus 2019) door de Tweede Kamer genomen worden. Leerlingen die vorig jaar de rekentoets gemaakt hebben, krijgen een verklaring waar op zal staan welk niveau toets ze gemaakt hebben en het behaalde cijfer.

We bekijken nog de mogelijkheid om een herkansing aan te bieden voor de leerlingen die een onvoldoende hebben gehaald voor de rekentoets.

 

Rekentoets wordt waarschijnlijk rekenexamen

Voor leerlingen die over 2 jaar examen gaan doen geldt het volgende:

De onderwijsministers Van Engelshoven en Slob hebben op 9 november 2018 de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over hun plannen voor nieuw rekenbeleid in het voortgezet onderwijs en het mbo. Dit voorstel is weggestemd en er komt nu waarschijnlijk een rekenexamen voor leerlingen zonder wiskunde in hun examenpakket. Verder zal er worden ingezet op de lijn die het NVvW (Nederlands Vereniging van Wiskundeleraren) heeft voorgesteld. Let op: Het zijn plannen en er volgt hierover in de Tweede Kamer nog een debat. Dit kan mogelijk leiden tot aanpassingen.

De ministers onderstrepen dat naast een kwalitatief goed rekenexamen goed rekenonderwijs minstens zo belangrijk is om de rekenvaardigheden van leerlingen te ontwikkelen dan wel op niveau te houden. Het is van belang dat er in het vo niet alleen in de bovenbouw, maar juist ook in de onderbouw voldoende aandacht is voor de ontwikkeling en het op peil houden van de rekenvaardigheden van leerlingen.

We zijn bezig om te kijken hoe de inrichting voor rekenen op het CLV gaat worden. Zodra daar meer bekend over is, zal dat (o.a. op deze pagina) bekend gemaakt worden.

 

Wanneer gaat het schoolexamen rekenen in?

2019-2020: Voor leerlingen die in dit jaar hun diploma halen telt rekenen nog niet mee. Leerlingen die vorig jaar de rekentoets gemaakt hebben, krijgen een verklaring krijgen met het behaalde cijfer. Er is voor alle examenleerlingen een mogelijkheid om de rekentoets alsnog te maken of te herkansen. Inschrijven via Magister (zie verderop).

2020-2021: Voor leerlingen zonder wiskunde in hun pakket komt er een vak rekenen wat een PTA krijgt en afgesloten wordt met een schoolexamencijfer.

 

De afnameperiodes zijn:

1e afnameperiode
16 - 20 maart 2020

2e afnameperiode
***

3e afnameperiode
***

 

Inschrijven voor de herkansing rekentoets

Via Magister kunnen examenleerlingen inschrijven voor de herkansing van de rekentoets. Je vindt de inschrijfoptie onder Activiteiten.

Inschrijven kan vanaf nu, maar moet uiterlijk zondag 1 maart 2020 gebeuren.

 

Afname-informatie

Ga je de rekentoets maken, klik dan hier voor de afname-informatie en neem dit goed door. De rekentoets is een computerexamen en daar gelden andere regels dan bij gewone toetsen.

 

Vragen of meer informatie?

Stuur een mail naar de heer W.A. van der Knaap, examensecretaris en coördinator rekentoets/rekenexamen

 

 

 
Contact
Kerkewijk 149
3904 JC Veenendaal
Postbus 41
3900 AA Veenendaal
0318 500 621
info@clv.nl
Routebeschrijving
Scholengemeenschap voor mavo, havo
en vwo (atheneum, gymnasium)