Begaafdheidsprofielschool

Het CLV is toegelaten tot de Vereniging van Begaafdheidsprofielscholen als aspirant lid. Dit betekent dat het CLV, na visitatie in het najaar van 2017, officieel lid mag worden van deze vereniging. In de aanloop daarnaartoe heeft het CLV haar beleid op dit gebied door ontwikkeld. Er is veel kennis aanwezig over hoogbegaafdheid en de behoeftes die er bij deze leerlingen zijn op het gebied van leren, maar ook op emotioneel en sociaal gebied. Het CLV beschikt over diverse goed geschoolde experts, waaronder een ECHA-gecertificeerde Specialist in Gifted Education, een Specialist Hoogbegaafdheid (gericht op coaching en begeleiding) en een specialist Beelddenken.

De BPS-vereniging is een netwerk van po en vo scholen dat zich inzet voor onderwijs op maat voor meer- of hoogbegaafde leerlingen. De vereniging ziet erop toe dat haar leden voldoen aan de door het ministerie van OC&W gestelde eisen op het gebied van onderwijs aan deze specifieke groep leerlingen.

Het CLV richt haar beleid op het gebied van hoogbegaafdheid op de volgende punten:

 
Contact
Kerkewijk 149
3904 JC Veenendaal
Postbus 41
3900 AA Veenendaal
0318 500 621
info@clv.nl
Routebeschrijving
Scholengemeenschap voor mavo, havo
en vwo (atheneum, gymnasium)