MAATwerk

In 2015 zijn we op onze school met 'MAATwerk leren' gestart, als een vorm van onderwijs op maat. Toen nog als pilot in klas 4 havo. In 2016 hebben we dit project uitgebreid naar alle afdelingen.

Doe je mee met maatwerk leren, dan heb je een eigen en bijzondere agenda. Je volgt bijvoorbeeld een extra vak of een vak op een hoger niveau. Je kunt ook in één of meerdere vakken versneld examen doen. En als je iets doet buiten school, denk aan werken aan een topsportcarrière of een activiteit binnen het project jong ondernemen, dan kan ‘maatwerk’ helpen om je doelen te bereiken.

Je krijgt een beetje de vrijheid om je eigen rooster samen te stellen. Via Magister houd je bij welke lesuren je per week niet volgt en wat je daarvoor in de plaats doet.

Je wordt niet zomaar toegelaten tot maatwerk leren. We willen dat je je hiervoor schriftelijk aanmeldt. Daarna volgt een gesprek met de betrokken docenten. Elke afdeling heeft een coach die de leerlingen begeleidt.

 
Contact
Kerkewijk 149
3904 JC Veenendaal
Postbus 41
3900 AA Veenendaal
0318 500 621
info@clv.nl
Routebeschrijving
Scholengemeenschap voor mavo, havo
en vwo (atheneum, gymnasium)