Gezonde voeding

Het past bij het CLV als Gezonde School om aandacht te besteden aan de gezondheid van onze leerlingen. Dit doen we door in te zetten op gezonde voeding en dagelijks bewegen. Gezonde voeding en dagelijks bewegen is goed voor het welbevinden en de gezondheid van onze leerlingen. Een goede gezondheid en een goed welbevinden draagt bij aan goede prestaties nu en later. Regelmatig gezond eten is de basis van een goede gezondheid.

Ouders waarderen een gezonde school. Ouders verwachten dus ook meer van ‘de overblijf’ functie op school. Mede om die reden hebben we sinds begin 2017 een Gezonde Schoolkantine. Leerlingen die minimaal een uur per dag bewegen, veel fruit en groente eten en weinig snacken, elke dag ontbijten en veel water drinken hebben minder kans op overgewicht. Leerlingen met een gezond gewicht hebben minder kans op sociaal-emotionele problemen. Bovendien levert gezond eten energie op voor een drukke schooldag en kan verzuim worden voorkomen. Wat ons betreft een verantwoordelijkheid van ouders/verzorgers en de school samen. Sinds 2020 kan je ook ondersteuning krijgen als je bijvoorbeeld gezonder wil gaan eten. We ondersteunen met pratische tips, een vrijblijvend gesprek of een individueel begeleidings traject. De komende jaren wordt dit verder uitgerold binnen de school.

Beleid gezonde voeding

Wij vinden dat gezonde voeding een essentieel onderdeel is van een gezonde leefstijl is. Meerdere onderzoeken hebben laten zien dat gezonde voeding bijdraagt aan een gezonde leefstijl, een goed welbevinden en goede schoolresultaten. In 2017 heeft de kantine van het CLV het predicaat Gezonde Schoolkantine (zilver) gekregen. In 2018 staat het themacertificaat Voeding op de planning.

Beleid CLV gezonde voeding

Contact
Kerkewijk 149
3904 JC Veenendaal
Postbus 41
3900 AA Veenendaal
0318 500 621
info@clv.nl
Routebeschrijving
Scholengemeenschap voor mavo, havo
en vwo (atheneum, gymnasium)