Onderzoek

Steeds meer scholieren in Nederland eten niet gezond en sporten/bewegen te weinig. Ook het CLV heeft te maken die ongezonde trend. Elke drie jaar doet het GGD ‘de Jeugdmonitor’ (samenvatting is op te vragen bij de projectleider Gezonde School, j.vanelst@clv.nl) en dat geeft een vrij compleet beeld van hoe het met leerlingen gaat. Waar liggen knelpunten en wat gaat er goed? In het schoolprofiel ‘Schoolkracht’ van de GGD (2015) is te lezen dat op het CLV, in vergelijking met andere scholen in de regio, veel leerlingen niet gezond eten. Slechts 26% van de leerlingen eet dagelijks fruit en 32% eet dagelijks groente. Het officiële advies van het Voedingscentrum is om elke dag twee stuks fruit te eten (de fruitnorm). Hieraan voldoen slechts weinig leerlingen. Het is belangrijk dat hier een verbetering in komt. Uit de gegevens van de GGD blijkt bovendien dat het gemiddelde van het CLV 20% is. Dat is vergelijkbaar met scholen in de regio. Het landelijk gemiddelde voor 12-17 jaar was 15% in 2014 (TNO, trendrapport 2015). Zo’n lage score op de beweegnorm landelijk, regionaal en ook op het CLV roept op tot actie. ‘Elke dag bewegen en gezond eten’ als slogan is geen overbodige luxe.

Mymovez
Het onderzoek Mymovez van de Radboud Universiteit vindt op initiatief van het team Gezonde School ook op het CLV plaats. Het is een driejarig onderzoek en is begonnen in 2016 in klas 1. In de Infographic vindt u de voorlopige resultaten. De komende schooljaren zal het MyMovez-team gebruiken om alle gegevens te analyseren die ze het afgelopen jaar hebben verzameld. Met die gegevens zal uiteindelijk een interventie op maat worden gemaakt, gericht op het bevorderen van een gezonde leefstijl bij scholieren. Meer informatie hierover is te vinden op: http://mymovez.socsci.ru.nl/nl.

Onderzoeksliteratuur:

Zijn sportklasleerlingen gelukkiger?; een onderzoek naar welbevinden in de brugklas, L.C.Germans 2016 (samenvatting)

Heeft extra bewegen in de sportklas effect op de leerresultaten?, J. van Elst 2016 (samenvatting)

Blessuremeting klas 2 2016


 

Contact
Kerkewijk 149
3904 JC Veenendaal
Postbus 41
3900 AA Veenendaal
0318 500 621
info@clv.nl
Routebeschrijving
Scholengemeenschap voor mavo, havo
en vwo (atheneum, gymnasium)