Het CLV heeft het keurmerk opleidingsschool

Het CLV is opleidingsschool

Het CLV heeft een duidelijke structuur voor het begeleiden en opleiden van nieuwe docenten en docenten in opleiding:

  • Universitaire praktijkschool voor de lerarenopleiding van Universiteit Utrecht
  • Samenwerkingsverband Hogeschool Utrecht
  • Keurmerk Opleidingsschool

 

Wij bieden studenten een uitdagende leerwerkplek, waarbij ze kennismaken met zoveel mogelijk facetten van het onderwijs.

  • Werken in de klas
  • Meewerken bij vakoverstijgende en ondersteunende taken
  • Elke student krijgt een coach = optimale begeleiding
  • Gekwalificeerde en gecertificeerde werkplekbegeleiders (met opleiding coachingsvaardigheden)
  • Voor leerlingen van Hogeschool Utrecht (Instituut Archimedes): WER-bijeenkomsten op het CLV, intervisie tijdens werkplekdagen

 

 

Op zoek naar een stageplaats?

Meer informatie bij de schoolopleider, de heer Jos P. van der Wilt. Belangstelling voor een leerwerkplek / stageplaats? Stuur je sollicitatie naar schoolopleider@clv.nl.

 

Contact
Kerkewijk 149
3904 JC Veenendaal
Postbus 41
3900 AA Veenendaal
0318 500 621
info@clv.nl
Routebeschrijving
Scholengemeenschap voor mavo, havo
en vwo (atheneum, gymnasium)