Ouderbijdragen op het CLV

Ouderbijdragen

Ieder jaar stellen wij een overzicht op van de verschillende activiteiten per klas. In dit overzicht kunt u zien welke bijdrage er van de ouders wordt gevraagd voor deze activiteiten. In het Reglement Vrijwillige Ouderbijdrage CLV kunt u lezen welke afspraken wij hebben vastgelegd voor deelname aan de activiteiten.

Voor de in het overzicht genoemde excursies, de meerdaagse reizen en het lesmateriaal ontvangt de school geen subsidie van het Ministerie van Onderwijs.

Een deel van de kosten voor meerdaagse reizen wordt ook uit de vrijwillige ouderbijdrage voor het Schoolfonds betaald. Ook andere activiteiten worden uit dit Schoolfonds betaald. Meer informatie over het Schoolfonds vindt u in de brochure van de ouderraad (pdf).

Betalen WIS Collect
Als er facturen voor u klaar staan, krijgt u een mail vanuit ons betalingssysteem WIS Collect met een link naar uw persoonlijke pagina waar u de facturen kunt betalen.

Als u vragen heeft over het betalingssysteem WIS collect, dan kunt u onderstaande handleiding raadplegen.

Klik hier voor de handleiding WIS Collect voor ouders

Brief ouders vrijwillige ouderbijdragen 2020-2021
Specificatie VOB 2020-2021 


Mavo schoolkosten 2020-2021 
Havo schoolkosten 2020-2021 
Atheneum schoolkosten 2020-2021 
Gymnasium schoolkosten 2020-2021

Reglement Vrijwillige Ouderbijdrage CLV 
Overeenkomst Vrijwillige Ouderbijdrage CLV 

Reglement kluisjes klas 1  
Reglement kluisjes v.a. klas 2  


Minimaregelingen Veenendaal

Het CLV is aanbieder bij Minimaregelingen Veenendaal. Dat is een verzameling van regelingen waarmee de Gemeente Veenendaal er samen met stichtingen en lokale bedrijven o.a. voor zorgt dat kinderen die thuis weinig geld hebben dezelfde kansen krijgen als andere kinderen.

Er kan voor diverse zaken een vergoeding worden aangevraagd, bijvoorbeeld voor:

  • Vrijwillige ouderbijdrage (€ 75,00)
  • Excursies (variabele bedragen)
  • Huur kluisje (variabele bedragen)
  • Laptopregeling € 500,00


U kunt het kindpakket online aanvragen.

Als u hulp nodig heeft, dan kunt u op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur en tussen 13.00 en 15.00 uur bellen naar 033-3035460

Opmerking:
In het overzicht van de schoolkosten zijn de kosten voor skikamp en zeilkamp niet opgenomen, omdat deelname daaraan vrijwillig is en de kampen buiten de school om georganiseerd worden.

 

Banknummer

Het banknummer van onze school is:
IBAN NL45 INGB 0000 6416 41

ten name van Stichting voor Voortgezet Onderwijs te Veenendaal

Contact
Kerkewijk 149
3904 JC Veenendaal
Postbus 41
3900 AA Veenendaal
0318 500 621
info@clv.nl
Routebeschrijving
Scholengemeenschap voor mavo, havo
en vwo (atheneum, gymnasium)