De ouderraad van het CLV

Ouderraad

Het CLV heeft een ouderraad. Met deze raad willen we de band met de ouders versterken. De ouderraad overlegt geregeld met vertegenwoordigers van de directie en belegt regelmatig een ouderavond. Een deel van de ouderraad is ook vertegenwoordigd in de medezeggenschapsraad. De werkzaamheden van de ouderraad leveren een bijdrage aan het optimaal functioneren van de school.

De ouderraad heeft een aantal speerpunten opgesteld om te bespreken het komende jaar. Die speerpunten zijn:
 

 • Aandacht voor continuiteit van lesgeven tijdens corona;
 • Aandacht voor het in de hand houden van extra kosten voor talentklassen, excursies, extra middelen;
 • Aandacht voor de algehele kwaliteitszorg, specifiek aandacht voor de ervaringen van docenten en leerlingen, door middel van enquêtes;
 • Aandacht voor algeheel beleid digitaal ondersteunend onderwijs.


Als ouders hun ervaringen willen delen of vragen willen stellen via de ouderraad, stuur dan een bericht naar ouderraad@clv.nl. Daar kunt u zich ook aanmelden als lid.

De ouderraad bestaat dit schooljaar uit tien ouders en wordt vrijwel elk jaar ververst.
 

 • Fred de Jong (voorzitter)
 • Monica Javois
 • Marjan van de Weerd
 • Linda van Hoeflaken
 • Kees van Hardeveld
 • René Overeem
 • Edin Causevic
 • Marcel van Kooten
 • Jan-Willem van de Pest
 • Sabrien van Dijk


Contact met de ouderraad via ouderraad@clv.nl

 

 

 
Contact
Kerkewijk 149
3904 JC Veenendaal
Postbus 41
3900 AA Veenendaal
0318 500 621
info@clv.nl
Routebeschrijving
Scholengemeenschap voor mavo, havo
en vwo (atheneum, gymnasium)