Medezeggenschapsraad (MR)

Op elke school worden voortdurend beslissingen genomen. Beslissingen die te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven of beslissingen die te maken hebben met de school zelf. Het ministerie van OCW vindt het belangrijk dat alle betrokkenen hierover zoveel mogelijk kunnen meepraten. Daarom beschikken scholen over een medezeggenschapsraad.

De Medezeggenschapsraad (MR) van onze school bestaat uit vijftien leden. Van de leden komen er tien uit het personeel, verdeeld over het onderwijzend personeel (8) en het onderwijsondersteunend personeel (2). De overige vijf leden komen uit de leerlingen- (3) en ouderraad (2).

Personeel: Arjen Threels (vz), Natasja van Asselt (secr), Wouter van der Knaap, Henk Otte, Lodewijk de Vries, Margrethe van der Lugt, Wouter Verhoef, Philip Spaans, Sasja Baars, Jan Bertus Swart.
Leerlingenraad: Aya Semlali, Adam Omer Nasser, Jan van Zwam, Anouk Telle, Saifaldin Siralkhtim
Ouderraad: Fred de Jong, Rene Overeem, Jan Willem van de Pest, Kees van Hardeveld

De meeste leden hebben ook zitting in andere raden zoals de ouderraad (OR) of leerlingenraad. Hierdoor is een goede uitwisseling van informatie tussen de diverse raden binnen de school gegarandeerd.

Wilt u contact opnemen met de MR? Stuur dan een e-mail naar: info@clv.nl ovv MR.

 
Contact
Kerkewijk 149
3904 JC Veenendaal
Postbus 41
3900 AA Veenendaal
0318 500 621
info@clv.nl
Routebeschrijving
Scholengemeenschap voor mavo, havo
en vwo (atheneum, gymnasium)