Ouders

Bent u ouder of verzorger van een leerling op het CLV? In het menu, helemaal rechts, vindt u alle informatie die voor u van belang is.

 

 

 

 

 

 

Op de agenda

Op de agenda van het CLVEr gebeurt veel op het CLV. Blijf op de hoogte door regelmatig onze website te checken.

Voor het actuele rooster, klikt u op de link naar het rooster, u dient dan wel eerst in te loggen. Daarna verschijnt het actuele rooster.

Zoals u wellicht wel gehoord heeft, zijn de voorbereidingen voor de tijdelijke huisvesting en de nieuwbouw in volle gang.
Voor actuele verhuisinformatie kijkt u hier;

- inhoud verstuurde mail van 22 januari met belangrijke data

Wilt u op de hoogte blijven van de nieuwbouw? neem dan een kijkje op clvbouwt.nl.

 

Regels en veiligheid

Leren in veiligheid op het CLVOp een drukbezochte school als het CLV spreekt het vanzelf dat er leefregels zijn. Het Meldpunt is er voor ziekte en afwezigheid. Al onze regels zijn er voor de veiligheid van onze leerlingen, de andere mensen op school en de school zelf. 

 

Toetsen, cijfers en normen

Cijfers en normen voor de overgang op het CLV

Download hiernaast het Cijfers- en Normenboekje over de bepaling van de eindcijfers per schooljaar en de normen die gelden bij de overgang.

In een overzichtstabel zijn per leerjaar en schooltype de normen met aanvullende opmerkingen te lezen. Het huidige reglement is bindend voor het cursusjaar.

 

 

Begeleiding

Begeleiding op het CLVWe hebben verschillende begeleidingsvormen die je mentor kan inschakelen als het leren niet zo goed gaat. In de bovenbouw begeleiden de mentor en de decaan jou naar een passende studiekeuze in het vervolgonderwijs.

 

U en de school

U en de school op het CLVCommunicatie tussen school en ouders is van groot belang. Daarom ontmoeten wij u graag tijdens de ouderavonden, meerdere keren per schooljaar. In de Ouderraad kunt u meedenken over het schoolbeleid. In de schoolbrief die ongeveer eens in de 2 maanden uitkomt, informeren wij u over het reilen en zeilen op onze school.

 

Geldzaken

Geldzaken voor ouders op het CLVSchoolboeken zijn dankzij overheidsfinanciering gratis, maar andere zaken brengen we in rekening bij u. Staan er facturen open, dan kunt u die eenvoudig met iDeal betalen.

 
Contact
Kerkewijk 149
3904 JC Veenendaal
Postbus 41
3900 AA Veenendaal
0318 500 621
info@clv.nl
Routebeschrijving
Scholengemeenschap voor mavo, havo
en vwo (atheneum, gymnasium)